Een nieuwe stap in je loopbaan?

Wij adviseren je en zoeken samen naar scholing of een leerwerktraject dat passend is bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Leerwerkloket Zuid Holland Centraal adviseert iedereen onafhankelijk en kosteloos, zodat je kan blijven leren en jezelf kan blijven ontwikkelen. Zo blijf je goed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Over ons Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal

Visie

Investering in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te behouden. 

Missie

Mensen stimuleren een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren.

Kerntaken

  • Informeren over arbeidsmarkt, beroepen en opleidingen
  • Inzicht geven in competenties
  • Arbeidsmarktrelevant scholings- en loopbaanadvies
  • Bijdragen aan de totstandkoming van leerwerktrajecten
  • Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid
  • Leven Lang Ontwikkelen

Netwerkorganisatie

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). We werken o.a. samen met SBB, sectoren, brancheverenigingen, RMC en MKB. Landelijke facilitering door UWV.

Kernwaarden

  • Onafhankelijk
  • Deskundig
  • Toegankelijk en persoonlijk
  • Verbinder

Maatschappelijke bijdrage

De Leerwerkloketten verbeteren de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren. Daarmee dragen de Leerwerkloketten bij aan de economische en sociale ontwikkelingen in de regio.

Ambitie

Het Leerwerkloket is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren.