Een nieuwe stap in je loopbaan?

Wij adviseren je en zoeken samen naar scholing of een leerwerktraject dat passend is bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Leerwerkloket Zuid Holland Centraal adviseert iedereen onafhankelijk en kosteloos, zodat je kan blijven leren en jezelf kan blijven ontwikkelen. Zo blijf je goed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Digi-Taalhuis opent Leercentrum in bibliotheek Forum Zoetermeer

Het open leercentrum is een plek in de bibliotheek. Deze plek is bedoeld voor alle Zoetermeerders die mee willen (blijven) doen in de maatschappij. Dus voor iedereen die mee moet met digitale ontwikkelingen of voldoende taalvaardig wil worden om zelf dingen te regelen.

Afbeelding
Logo Digi-Taalhuis

Zelfstandig oefenen onder professionele begeleiding

Om de Zoetermeerders die ondersteuning nodig hebben bij geletterdheid, digitale vaardigheden en gecijferdheid, een laagdrempelige activiteit te bieden om hiermee aan de slag te gaan, wordt op 9 september het open leercentrum OLC Ik doe mee! geopend. Iedere donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 zijn Zoetermeerders welkom. Iedereen die dit wil, kan in de bibliotheek komen oefenen met de digitale programma’s van Oefenen.nl. De programma’s zijn verdeeld in 6 thema’s: taal, computer en internet, rekenen en geld, gezond leven, samenleving en werk. Naast vaardigheden vergroten, vergroot je ook je kennis over bepaalde onderwerpen waar je interesse in hebt. Je leert ‘in de context’ zoals dat zo mooi gezegd wordt. Mensen zijn zelfstandig, op hun eigen niveau, aan de slag maar wel onder begeleiding. Dus iedere vraag kan beantwoord worden en heeft iemand meer nodig dan we te bieden hebben, verwijzen we door naar een gerichte cursus of activiteit. We starten om 13.30 uur en we sluiten om 16.00 uur af met een korte gezamenlijke activiteit. Halverwege pauzeren we om even gezellig te kletsen.

Zelfstandig je weg vinden in de maatschappij

Het Digi-Taalhuis Zoetermeer heeft het streven om alle Zoetermeerders mee te laten doen aan de maatschappij. Daar heb je tegenwoordig veel vaardigheden voor nodig. Informatie wordt steeds vaker digitaal aangeboden, formulieren moeten digitaal ingevuld worden en het taalgebruik is vaak op hoog niveau. Daarnaast wordt veel informatie ook nog cijfermatig onderbouwd. Allemaal best lastig als je nog niet goed overweg kunt met het internet, je taalniveau niet zo hoog is of je vroeger gewoon niet zo goed was in lezen. En ook is niet iedereen in staat om cijfers te interpreteren. Geletterdheid, digitale vaardigheden en gecijferdheid: allemaal basisvaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig je weg te kunnen vinden in de maatschappij. Om deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen kunnen Zoetermeerders terecht in het OLC Ik doe mee!

Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Fijn als je deze persoon aanmeldt voor deze activiteit maar om 13.30 uur inlopen mag ook. Bel Natasha op nummer 06-18290347 of mail naar natasha.taylor@bibliotheek-zoetermeer.nl Natasha voert een kennismakingsgesprek en zet de juiste leerroute klaar. De eerste 20 starters ontvangen een gratis koptelefoontje.

Einde persbericht

Noot voor redactie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Polman, coördinator Digi-Taalhuis Zoetermeer, yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl, 06-40549991